Rasjonale funksjoner og bruddpunkt

Tilpasse a, b, c og d til den funksjonen du vil undersøke nærmere.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Marianne Fornæss, Laget med GeoGebra